Cast And Credits

Director : Rajaram Turi
Producer : Ankita Anand Volvoikar
Screenplay : Tejas Vinayak Naik
Editor : Kaustubh Bhonge
Cast : Anil Raikar, Rajesh Pyarelal Lohia, Saurabh Karkhanis, Mamta Parsekar, Gandharv Jayesh Bagkar, Shreyan Sandeep Pagi, Rajesh Keshav Kundaikar, Bunty Udelkar